BED & BREAKFAST

bwd  Image 1/8  fwd

«Դարավանդ» հյուրատուն,Աբովյան 46,Հեռ.(+374)94 42 09 65,(+374)91 42 09 65,(+374)268 2 78 57,էլ.փոստ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , կայք.www.daravand.com

«Դարավանդ» հյուրատունը տեղակայված է Դիլիջանում` Դիլիջանի հանքային ջրերի գործարան և Ջուխտակ վանք տանող ճանապարհին:Հենց մուտքից յուրաքանչյուրի համար պարզ է դառնում,որ այս հյուրատունը պատահական անցորդների հանգրվան չէ:Այստեղ մի տեսակ ամեն ինչ այլ է:Դու գալիս ես, բարևում սեփականատերերին, ինչպես, ասենք` հարզատներիդ, թիկնում նախընտրածդ անկյունում, իսկ քիչ անց, մոռացած ճանապարհին ունեցած գլխացավդ և հոգնածությունդ, վազում բակ` բուխարու համար փայտ բերելու...

 

«Դարավանդի» յուրահատկությունը նրանում է, որ ամբողջ հյուրատունը կառուցված է փայտից, ուր գերիշխում են հնաոճ իրերն ու փայտից պատրաստված ամենատարբեր աքսեսուարները: Այստեղ ամեն ինչ այնքան ներդաշնակ է, որ աչքդ չես կարողանում կտրել ո՛չ բուխարին շրջապատող եղջյուրներից, ո՛չ հնաոճ դանակներից ու թրերից, ո՛չ անցյալ մի քանի դարերին տանտիրուհիներին այդքան ահրաժեշտ սխտոր ծեծելու համար նախատեսված հատուկ երկաթյա տարաներից...

 

 

«Մագնիտ» հյուրատուն, Կալինինի 86.,
Հեռ. (+374) 268 2 29 44, (+374) 93 77 13 19, (+374) 93 22 47 25,
կայք. www.magnit.online-dilijan.am

                      4-հարկանի «Մագնիտ»հյուրատունըտեղակայվածէԴիլիջանում, Դիլիջանի ավտոկայանից 1 կմ հեռավորության վրա, ՊարզԼճից 30 րոպեհեռավորությանվրա: Հյուրատուննառաջարկումէխաղասրահ, միքանիխոհանոցներ, այգի, որտեղձերտրամադրությանտակեն խորովածի բոլորհարմարություններըՇենքըկառուցվելէդասականոճով: Բոլորհամարներումառկաէարբանյակայինհեռուստատեսություն:

 

«Նինա» հյուրատուն, Մյասնիկյան 18,
Հեռ. (+374) 268 2 23 30, (+374) 91 76 77 34,
էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , կայք. www.nina.online-dilijan.am

                      «Նինա» հյուրատունը գտնվում է Դիլիջանի կենտրոնական հատվածում ավտոկայանից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա։ Այցելուին սպասվում է հաճելի ընդունելություն, հարմարավետ համարներ։Հյուրատուննունի 6 սենյակ, որոնցիցյուրաքանչյուրումկամեկականերկտեղանիմահճակալ: Սենյակներիհամարկանընդհանուրլոգասենյակներ: Այստեղտիրումէհյուրընկալևընկերականմթնոլորտ:

 

«Դիլի Վիլլա» հյուրատուն, Մյասնիկյան 12ա, Հեռ. (+374) 268 2 70 59, (+374) 91 45 61 64, էլ.փոստ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , կայք. www.dilitours.de

                       «Դիլի Վիլլա» հյուրատունըգտնվումէԴիլիջանքաղաքի կենտրոնական հատվածում. Այնեռահարկառանձնատուն է, ունի ձմեռայինայգի,  բուխարի,, որից հրաշագեղ տեսարան է բացվում դեպի լեռները։  «Դիլի Վիլլան»  առաջարկումճաշի / լանչծառայություն,անվճարտրանսպորտայինծառայությունԴիլիջանում, ինչպեսնաեւտեսարժանվայրերիէքսկուրսիաներ։ Հյուրատունը ունի արբանյակային հեռուստատեսությունեւ WiFi ինտերնետ

«Դիլ-Հիլ» պանսիոն, Կալինինի փ., 1-ին նրբանցք 90,  Հեռ. (+374) 94 99 66 99, էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , կայք. www.dil-hill.am

Պանսիոննունի 3 երեքտեղանոց, 5 երկտեղանոցսենյակներևբացօթյատաղավարներ: ՅուրաքանչյուրսենյակիցբացվումէգեղեցիկտեսարանդեպիԴիլիջանքաղաք: Պանսիոնումգործումէբացօթյառեստորան-սրճարան:Ջեռուցում, շուրջօրյատաքևսառըջրամատակարարում, սառնարանյուրաքանչյուրսենյակում, տեղականհեռուստաալիքներ, ռեստորան-սրճարան, կանաչգոտի, ավտոկայանատեղ:Անվճարինտերնետկապ /wireless/ պանսիոնիբոլորսենյակներումևհարակիցհանրամատչելիվայրերում:

 

«Կազանովա» հյուրատուն, Հովսեփյան 63, Հեռ. (+374) 268 2 40 37, (+374) 10 28 44 50

Քաղաքիկենտրոնից 4 կմհեռավորությանվրագտնվողայսհյուրատուննիսկզբանեկառուցվելէորպեսամառանոց` հանգստիհամարանհրաժեշտբոլորպայմաններով:
 Հյուրատունըեռահարկքարեառանձնատունէ` փակպատշգամբներով, պատվածտարատեսակծառերով: Առաջինհարկումկամարզասրահ, շոգեբաղնիքևբար: Երկրորդհարկում` խոհանոց, ճաշարանևհյուրասենյակ, որտեղիցկաելքդեպիպատշգամբ` բնությանգեղեցիկտեսարաններով:  Երրորդհարկումկաերեքննջասենյակ, առանձինլոգարանովևպատշգամբով:
     Հյուրատանանվանումըկապվածէզվարճալիմիլեգենդիհետ: ՀյուրերիցմեկըերազինտեսնելովԿազանովայինդրամասինառավոտյանպատմումէհյուրատանտիրոջը, որնէլորոշումէայնանվանել "Կազանովա": Հյուրատանինտրիերնունիվենեցիականոճինբնորոշէլեմենտներ:

 

«Միմինո» հյուրատուն, Կալինինի 250, Հեռ. (+374) 268 2 24 40, (+374) 96 01 61 00, էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    «Միմինո»հյուրանոցայինհամալիրըիրհյուրերինառաջարկումէսպասարկմանբարձր  որակ, ինչնապահովվումէսպասարկողանձնակազմիբարձրմասնագիտացմամբ: Մատչելիգները, հանգստիևզվարճանքիհամարստեղծվածլայնհնարավորություններըայստեղենբերումհյուրերինչպեսամբողջՀայաստանից, այնպեսէլարտասահմանից:Ծառայություններիամբողջությունը, որնապահովումէմերհյուրերիցանկացածպահանջներիլիովինբավարարումը, «Միմինո» հյուրանոցըդարձնումէԴիլիջանումէկոնոմդասիամենահայտնիևմատչելիհյուրանոցայինհամալիրներիցմեկը: Մենքկարողենքառաջարկելցանկացածճաշակիհարմարավետսենյակներ:Հյուրանոցայինհամալիրըունիէկոնոմ, կիսալյուքս, լյուքսևլյուքսընտանեկանհամարներ, ինչպեսևկոտեջներ : Բոլորհամարներըապահովվածենտաքևսառըջրովևհամապատասխանումենեվրոպականստանդարտներինապահովվածենինտերնետայինանվճարկապովևարբանյակայինհեռուստատեսությամբ:

 

«Նունուֆար» հյուրատուն, Շահումյան 1/17

                      3-հարկանի առանձնատուն է Դիլիջանի Ջրհողեր թաղամասում, երկու կողմից ունի պատշգամբ, ծաղկազարդ այգի։ Տեղում թխում են համեղ թխվածքներ:

 

«Կարմիր» հյուրանոց, Կամոյի 33, Հեռ. (+374) 94 25 23 98, (+374) 99 82 69 21, (+374) 268 2 73 83, էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , կայք. www.redhotel.am

                      Նոր  վերակառուցված  հյուրանոցը  տեղակայված  է  լեռնային  կիրճում,   ունիմեծ,  գեղեցիկ  այգի: Համարների  պատուհաններից  բացվում  է  հիասքանչտեսարանդեպի  Աղստև  գետը  և  լեռներըորոնք   պատված  են  անտառներով, այդ  թվում  նաև՝  փշատերև: Հյուրանոցը  ունի  ընդամենը  7  համար, որոնցից 5-ը 2-սենյականոցլյուքսերեն: Շատ  հարմար  է  ընտանեկան   հանգստի, գործնական  և  ընտանեկան  մտերիմհանդիպումների   համար:  Համարներն  ունեն  լողախցիկ,  սանհանգույցներ, արբանյակային  հեռուստացանց,  հեռախոս , ինտերնետ, WI-FI, փոքրիկ  խոհանոց ,սառնարան,  մեծ  բազմոց:Հյուրանոցումանվճարկարողեք  օգտվելինտերնետից, սեղանիթենիսից, բացօթյամանկականհրապարակից,ավտոկայանատեղից:Մատուցվում  են  նաև  լվացքի,  արդուկի  ծառայություններ: Հյուրանոցը  ունիփակ  ևբացռեստորան: Այգու  խորքում  տեղադրված  ենտաղավարներ՝խնջույքներ  կազմակերպելուհամար:Առկա  է  նաևշոգեբաղնիք:

 

 «Թախտ հաուս» առանձնատուն, Օրջոնիկիձե փ. փ-րդ նրբանցք տուն 14, Հեռ. (+374) 91 41 75 37, (+374) 91 41 66 20, էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , կայք. www.takhthouse.com/index.html

 

«Կամրջի տակ» հյուրատուն, Կալինինի 314 ա, Հեռ. (+374) 91 42 19 38, (+374) 268 2 32 17, (+374) 77 07 32 17, էլ.փոստ.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             Հարմարավետ հյուրատունը տեղակայված է Դիլիջանի այնպիսի մի գեղատեսիլ վայրում, որտեղ դուք կարող եք զգալ փափուկ օդը, անտառի հաճելի շրշյունը, լսել Բլդան գետի քչքչոցը։

 

«Արծիվ» հյուրատուն, Ուսանողական 12,  (+374) 268 2 25 04, (+374) 93 72 43 05